KTU SA tarptautinių studentų ambasadorius Emil William Thattakath apie akademinį sąžiningumą

Studijos ir universiteto aplinka

Emil William Thattakath yra doktorantūros studentas, dėstytojas, vienas iš ISA įkūrėjų ir KTU SA tarptautinių studentų ambasadorius. Šiandien su juo kalbėjome akademinio sąžiningumo tema, štai kelios jo mintys:

Ar teko susidurti su akademiniu sąžiningumu?

Žinoma. Aš susidūriau su akademiniu sąžiningumu iš abiejų pusių, nes pats dėstau ir sudarinėju klausimynus. Kita vertus, ir pats buvau studentas. Visų pirma, aš stengiausi kiek galėjau pats nenusirašinėti, bet mačiau kaip kiti nusirašinėdavo vos tik gavę progą, o aš tylėjau. Nežinau ar tai buvo gerai, bet tuo metu man tai atrodė savanaudiška, kitaip pasakius, jie patys save klaidingai vertino. Kita vertus, kadangi dėstau, pasirūpinu, kad mano paruoštos prezentacijos būtų kuo tikslesnės, su vadovo pagalba, žinoma.

Kas turėtų būti daroma norint sumažinti nusirašinėjimą?

Kai aš iškėliau šį klausimą, jis buvo filosofinio lygmens, be jokių apžvalgos taškų. Bet iš mano pusės, norint sumažinti sukčiavimą, gali būti taikomas metodas, kuris gali kai kam pasirodyti komunistinis, yra kariuomenės griežtumo stiliaus, kai prieš kiekvieną egzaminą rašantį studentą sėdėtų stebėtojas, kuris matytų, ar studentas nusirašinėja ar ne. Šis metodas yra naudojamas įvairiuose pasaulio vietose, įskaitant ir ten, iš kur esu kilęs, Indijoje. Stebėtojai yra griežti ir jei esi pagautas sukčiaujant, pasekmės yra labai griežtos: arba prarandi visus surinktus kreditus, arba prarandi visas studijas, arba tiesiog prarandi modulį, už kurį tenka papildomai mokėti, o vėliau ir vėl laikyti egzaminą. Bet, mano manymu, galima to išvengti ir kitu meto12596082_10205996246127797_353596112_ndu. Kai dėstytojas moko, ką darau ir aš, turėtų pašnekėti su studentais, tarkim: „Nagi, mano draugai, studentai, aš stengiuosi jus išmokyti, ir mokau pačiu geriausiu būdu. Jūs galit bet kada prieiti ir ko nors paklausti“. Reikia dėstant papasakoti kelis juokelius, nebūti monotonišku tiesiog skaitant skaidres. Tiesą pasakius, aš pats niekada neskaitau iš savo skaidrių. Dėstau projektų valdymą ir detaliau kalbu apie modulį ir įvairias temas ar ką kita. Tada studentas tampa motyvuotas. Tereikia pamatyti tą sąžiningumo liepsnelę akyse, kuri rodo, kad dar yra vilties įvaldyti temą. Taigi kai studentams duodami tokie pagrindai, jie patys pamato kaip žema sukčiauti ar kopijuoti kitų darbus.

Kaip reaguojate į nusirašinėjančius studentus?

Kadangi aš esu dėstytojas, privalau vykdyti, ką universitetas mane įpareigojo, nors yra daug dalykų, kuriuos galiu daryti savo nuožiūra, tačiau visgi turiu vykdyti pareigas – neleisti studentams nusirašinėti. Visgi šiuo atveju, kai universitetas nepalieka galimybės studentams nusirašyti, paprastai naudoju „trijų kartų taisyklę“. Pirmiausia įspėju, dėl nusirašinėjimo, antrą kartą paprašau, kad nenusirašinėtų, galiausiai, trečią kartą, paimu jų egzamino lapus ir pasakau, kad egzaminą teks perlaikyti. Toks mano požiūris – paprastas, akivaizdus ir nesudėtingas.

Ką studentai gauna ar praranda būdami sąžiningi?

Daugiausiai studentai gauna tai šis tas daugiau nei pažymiai, pavyzdžiui, gali ugdyti savo asmenybę. Dabar pažymiai ir egzaminai studentams yra praktiškai viskas, tačiau rytoj, kai jie turės darbą arba mokys kitur, kai bus tam tikros srities profesionalai, pažymiai nebus svarbūs. Tačiau tokiu būdu yra ugdomas sąžiningumas. Juk negali tiesiog spragtelėti pirštais ir paversti kažką sąžiningu ar nesąžiningu. Ne, tai turi būti išugdyta.

Nusirašinėdamas jis praranda suvokimo aspektą. Ką jie praranda? Jie praranda pažymius, kurie nėra svarbūs ateityje. Jų praradimų negalima lyginti su tuo, ką jie gauna, nes būdami sąžiningi jie gauna kur kas daugiau. Jei praranda, tai pasitikėjimą, gebėjimą būti sąžiningu. Ir šios dienos tendencijos, galiu parodyti nemažai pavyzdžių, pradedant nuo kapitalizmo, komunizmo, neo-komunizmo ar net to, ką jie vadina demokratija, nors tai yra netikra daugelyje šalių. Ką jie praranda būdami nesąžiningi – jie pralaimi korupcijai. Jie praras sąmonę, nebepasitikės savimi. Todėl daugiau praranda nesąžiningi studentai.

———————————————————————————————————-

Emil William Thattakath is a PhD student, part-time teacher, co-founder of ISA and KTU SA international students ambassador. Today we talked to him about academic honesty and here are some of his thoughts:

Have you ever encountered academic honesty?

Of course. I am encountering academic honesty from both the sides because I am also teaching and also making question papers. On the other hand, I was also a student. And to begin with, I tried my best not to copy or not to do any dishonest thing but well, I have seen many people who copy when they get the chance but I kept my mouth shut. So I don’t know if it was a good thing, but at that moment it looked for me like being selfish, meaning, it’s his problem that he is copying and he is wrongly self-evaluating himself.  On the other hand, because I teach, I make sure that I give all the proper knowledge that this student deserves to get and proper means I do my duty completely: I prepare my presentations flawless, of course, with the help of my supervisor.

What should be done to lower cheating?

When I raised the question, it was on a philosophical scale which was not having any standpoint of view. But now from my standpoint to reduce cheating, what I would do is, well, there is the one approach, that is rather communist you can say, that is the boot camp approach where every student who is writing the exam is sitting in front of an invigilator, or a person that is looking if a person is copying or not. And actually this is happening in many parts of the world, including the place where I’m from, in India, and the invigilation is very strict and if you are caught copying, the repercussions are very high. Either you lose your CGPA completely, just for getting caught in one subject, or you lose your whole studies, or you lose your subject and you have to pay extra money to retake it and then again need to write the exam. But, I think this can be taken in a different approach. When the teachers who are teaching, so am I, actually make it clear to these students: ‘’Well my friends, my students, I’m really trying hard to teach you, and I’m teaching in the best possible manner. You can come and approach me at any time you want”. And then do a couple of jokes while teaching, don’t be monotonous and only read the slides. Actually, I have never read my slides. I just have the slides and say “if you want, you can read it but I will be speaking something else. I’ll speak something more in depth.” I teach Project Management and I talk more in depth about the subject and the topic and more. Then the students themselves get motivated. You need to see the glimmer of honesty in their own eyes; then, well, there is a hope to actually master the subject. So, actually, once this trunk is brought among the students, the student itself will find it is low to them to actually copy.

How do teachers react when they catch someone cheating?

See, when I am a teacher and, after all,  I’m an establishment of the university, I have to listen to what universty asks me to do because there are so much that I can do from my own will and there are some things, as being a lecturer, I have to listen to the university and from what university tells me what to do is not to give a room for everybody to cheat. So since this is the case, I do not have to give a room for anyone to cheat, if I see the cheating, my policy is „three times“. Once I tell them „don‘t do that“, second time I tell them „please don‘t do that“. Third time I don‘t tell them anything, I might just have to take their papers away and tell them to  take the exam again. That‘s my approach – simple, plain and I guess it‘s not too hard.

What does a student gain or lose being academically honest?

Students gain more, of course, and it is something which is just greater than the grades, as I said, something that is…. showing their personality which can developed even more in the real life. Because as of now, for the students, grades and examinations are everything but tomorrow, when you are working, or you are teaching, or you are doing some professional stuff, grades are not what counts. Something that counts is something that inbuilt your personality. And something that inbuilt your personality is something that is honesty. You cannot just click your finger and make somebody honest and the others dishonest. No. It has to be cultured, it has to be cultivated. So what happens when the student doesn’t cheat? He has a higher gain in my perspective. He learns. Okay, on practicality, he actually is able to learn what he is supposed to do. He knows that whatever he has to do in the exam whatever the marks, he has gained exactly what is deserved. And utterly his conscious is clear and he is able to improve more. So this is all what students have to gain. This is so much more positive from the student and the university perspective to make leaders for tomorrow.

What does the student lose if they are honest?

They lose the aspect of loss of consciousness. It means, on the other hand, it is a game. What they lose? They lose some grades, of course, some little worse grades which don’t even matter in the future. What they lose is nothing much compared to all what they have to gain. So according to me, they lose nothing. If they have to lose something, they will lose the trust if they are dishonest. They will lose actually the trend to be honest. It means that even when they are doing any task, or anything like this, they would like to do it in the easiest way possible, as some of the easiest way possible is being dishonest. And that is the today market and I can show you so many examples with capitalism, with neo-communism, communistic, or even what they so called democracy which is not true in many countries and of course this world of corruption. So what they have to lose being honest: they lose corruption. They will lose the loss of consciousness. They will lose their lack of confidence. They will lose being bad. This is what they have to lose. They will lose the negatives.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter