Laisvalaikis

Socialinė-pilietiškumo akcija “Mes niekad nepamiršim”

Laisvalaikis

Socialinė-pilietiškumo akcija “Mes niekad nepamiršim” – tai socialiai atsakingo verslo iniciatyva rengiama paroda, skirta Tremties ir politinės priespaudos paliestiems žmonėms paminėti. Tai – daugiau nei akcija, skirta siekiant įtraukti tiek asmenis, išgyvenusius