Studijos ir universiteto aplinka

Padėkos vakaras pradžios mentoriams

Studijos ir universiteto aplinka

Gruodžio 16 d. Kauno Technologijos universiteto centriniuose rūmuose vyko pradžios mentorių padėkos vakaras. Vakaro metu KTU SA socialinių reikalų koordinatorius Lukas Stumbra priminė pagrindines pradžios mentorių pareigybes, bei papasakojo, kaip šių