Akademinė sritis

Dažniausiai užduodami klausimai apie studijas universitete

 

1         Kada reikia mokėti už skolos lapelį? Kiek jis kainuoja?

Už skolos lapelį reikia mokėti iki sesijos pradžios neatsiskaičius: kursinio darbo, koliokviumo, kontrolinio, laboratorinio darbo ir pan. Kaina €14,48.

2.       Kada skolos lapelis nekainuoja?

Skolos lapelis nekainuoja, kai studentas susirgus, praneša raštinei apie susirgimą, o pasveikęs ne vėliau kaip per 3 dienas pristato į raštinę gydytojo išrašą patvirtinantį ligą.
Jei sergant jis praleido egzaminą- jį gali rašyti nemokamai sesijos metu.

3        Per kiek laiko galima gauti skolos lapelį?

Skolos lapelį galima gauti nuėjus į fakulteto raštinę. Joje išduodamas kvitas, kurį reikės apmokėti banko pavedimu. Tai padarius raštinėje išduos skolos lapelį.

4        Kas gresia neatsiskaičius modulio iki sesijos pabaigos?

Neišlaikytą per sesiją egzaminą dar galima perlaikyti iki naujo semestro pradžios. Esant svarbioms priežastims, dekanas savo įsakymu gali studentui šį terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip iki pirmojo naujo semestro mėnesio pabaigos.

5        Kas būna neišsilaikius daugiau nei pusė semestro programų kreditų?

Kai neatsiskaitoma daugiau nei pusė semestre dėstomų dalykų kreditų, studentas rektoriaus įsakymu iš studentų sąrašų išbraukiamas kaip nepažangus arba pateikęs prašymą gali kartoti semestrą kitais mokslo metais.

6        Kada nereikia grąžinti studijų krepšelio?

  • Baigus semestrą laiku ir be skolų taip pat prieš prasidedant kitam semestrui pranešus universitetui apie studijų nutraukimą.
  • Tapus neįgaliems ir pateikus tai patvirtinančią pažymą.
  • Po rotacijos iškritę iš VF vietos, neturintys akademinių skolų ir per 10 dienų nuo rezultatų paskelbimo nutraukę studijas.
  • Baigus semestrą be skolų ir per 10 dienų po pratęstos sesijos pabaigos pranešus apie studijų nutraukimą.
  • Išvykus į užsienį ir ten užsibaigus semestrą be skolų ir per 10 dienų (po semestro pabaigos) pranešus apie studijų nutraukimą.
  • Studijas nutraukus per pirmą semestrą iki sesijos pradžios.

7        Kas turi grąžinti studijų krepšelį?

  • studentai, kurie nutraukia studijas savo noru.
  • studentai, kurie pašalinami iš aukštosios mokyklos jos nustatyta tvarka.

8        Kada studentas praranda valstybės finansuojamą studijų vietą per rotaciją?

Studentas praranda VF vietą, kai jo vidurkis yra 20% mažesnis už tos pačios studijos krypties studentų svertinį vidurkį. Jo vietą užima geriausiai besimokantis VNF vietos studentas.

9        Ar privaloma lankyti visas paskaitas?

Pirmo ir antro kurso studentai privalo lankyti visas paskaitas, o trečiojo ir ketvirtojo kursų studentai bei magistrantai – praktinius užsiėmimus.

10     Kaip galima pasikeisti dėstytoją?

Grupė, nepatenkinta dėstytoju, turi parašyti skundą/prašymą ir ant jo surinkti grupės narių parašus. Skunde/prašyme turi būti aiškiai ir argumentuotai nurodyta priežastis dėl kurios norima atsisakyti/pakeisti dėstytą.

11    Ką daryti, jei susirgau?

Apie susirgimą reikia pranešti savo fakulteto studijų centrui, o pasveikęs, neilgiau kaip per 3 dienas pristatyti į administraciją (raštinę) gydytojo išrašą, kuris patvirtina ligą

12    Noriu susisiekti su dėstytoju. Kaip rasti jo kontaktus?”

Visų dėstytojų kontaktus galima rasti http://ktu.edu/lt/kontaktai

13    Kiek kainuoja persikelti skolą į kitą pusmetį?

Skolos perkėlimas kainuoja nustatytą mokestį už kreditą pagal studijų kryptį. Pavyzdžiui, jei studentas gavo skolą iš dalyko, kuris turi 6 kreditus, tai mokesnis už skolos perkėlimą į kitą pusmetį bus 6 x (nustatytas mokestis).

14    Turiu skolų. Ar tai turės įtakos rotacijai?

Jei studentas turi skolų daugiau negu už pusę semestro kreditų normos, laikoma, jog semestro studijų rezultatų vidurkis lygus 0, tačiau kreditai sumuojami.

Jei studentas turi skolų mažiau negu už pusę semestro kreditų normos, laikoma, jog tų modulių rezultatų vidurkis lygus 0.