Apie KTU SA

Veikla

KTU SA vardas byloja, kad visa veikla yra skirta Tavo, studente, labui. Kiekvienais metais tiesiogiai su Tavimi susiduriame

 • konsultuodami apie stipendijų ir paskolų skirstymą;
 • rūpindamiesi Tavo patogumais bendrabučiuose;
 • rūpindamiesi studijomis ir darbo klausimais tiek Lietuvoje, tiek užsienyje;
 • organizuodami kultūrinius, pramoginius bei sporto renginius.
 • Lietuvos studento pažymėjimo (LSP) klausimais;

Pagrindinė KTU SA veikla yra universiteto studentų atstovavimas universitete. Mums labai svarbu, kad kreiptumeis į mus, jei turi rimtų rūpesčių. Juk nesuklysime teigdami, kad Universitetas yra antrieji mūsų namai, bet namuose gera tik tuomet, kada juose būna saugu, šilta ir miela. Mūsų tikslas, kad taip ir būtu.

Vizija

Kiekvienas KTU studentas, aktyvus ir kuriantis pilietis, atsakingas visuomenės lyderis.

Misija

KTU SA, pagrįsta studentų interesais, bendradarbiaujanti su universiteto bendruomene ir išorės partneriais, inicijuoja pokyčius, skatinančius tobulėjimą, tolerantišką aplinką, lygiateisiškumą bei visapusišką saviraišką.

Vertybės

Atsakomybė, Lyderystė, Bendrumas,  Iniciatyvumas, Sąžiningumas, Atvirumas.

Strateginiai tikslai:

 • Užtikrinti studentų poreikiais grįstą atstovavimą.
  • Atstovauti studentams universiteto sprendimų priėmimo procesuose.
  • Atstovauti studentams regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.
  • Inicijuoti pokyčius, skatinančius tobulėjimą.
 • Kurti kiekvienam universiteto bendruomenės nariui prieinamą ir įtraukiančią socialinę aplinką.
  • Suteikti galimybes, skatinančias studento socialinį atsakingumą grįstą savanorystės principais.
  • Puoselėti vieningos ir lojalios bendruomenės idėją.
  • Didinti studentų įsitraukimą į universitete organizuojamas veiklas.
  • Formuoti aplinką  skatinančią toleranciją, lygiateisiškumą bei visapusišką saviraišką.
 • Užtikrinti efektyvius ir kokybiškus KTU SA vykdomų veiklų procesus.
  • Užtikrinti efektyvų KTU SA veiklų koordinavimą.
  • Tobulinti sprendimų priėmimo procesą, grindžiantis demokratijos principais ir esama situacijos analize.
  • Vykdyti efektyvią/veiksmingą komunikaciją organizacijos viduje bei išorėje.
  • Puoselėti organizacijos kultūrą, tradicijas ir vertybes.

Struktūra

Yra daugybė klausimų kurių pavieniams studentams neįmanoma patiems išspręsti. Tam reikalingi atstovai. Todėl grupėse yra seniūnai, tvarkantys atsiskaitymų ir egzaminų tvarkaraščius, besirūpinantys įvairios informacijos perdavimu. Fakultetuose studentams iškilusius klausimus padeda spręsti fakultetinės studentų atstovybės (FSA). Kasmet kiekviename fakultete renkasi studentų konferencijos, kuriose dalyvauja visų akademinių grupių atstovai. Jie išrenka narius į savo fakulteto studentų atstovybę (FSA) bei jai vadovaujantį pirmininką besirūpinantį studentiškais reikalais dekanate, fakulteto taryboje. Studentų problemų sprendimui viso Universiteto mastu reikalinga KTU SA, besivadovaujanti demokratinio valdymo principais.

Fakulteto studentų konferencijos demokratišku būdu iš kiekvieno fakulteto išrenka po septynis studentus, deleguojamus į KTU SA Konferenciją, kuri sprendžia pačius svarbiausius klausimus viso KTU mastu. Čia fakultetų atstovai išrenka KTU SA prezidentą kartu su prezidiumu organizuojantį ir vykdantį visą organizacijos veiklą. Negalime nepaminėti Parlamento, kuriame kiekvieno fakulteto studentų konferencijose išrinkti atstovai, aptaria, planuoja ir priima svarbius sprendimus. KTU SA veiklos teisėtumą kasmet tikrina Konferencijos renkama Kontrolės komisija. KTU SA garbės nariai, sudarantys Garbės tarybą, analizuoja KTU SA veiklą, teikia pasiūlymus.

KTU SA nariai atstovauja studentams KTU Senate, Rektorate, fakultetų tarybose ir Lietuvos studentų sąjungoje, kurioje KTU SA turi ypatingai svarų balsą.

KTU yra vienas didžiausių universitetų Lietuvoje, tad nenuostabu, kad KTU SA nestinga rimtų ir aktyvių žmonių, savo darbu iškovojančių viską, ką užsibrėžia. Bet koks darbas atliekamas iki galo ir nedaromas be prasmės. Todėl organizacija yra gerbiama plačioje visuomenėje. Tik nuo mūsų pačių neabejingumo priklauso, kokie žmonės mums atstovauja. Studentų pareiga – išsirinkti geriausius, o pastarųjų – neapvilti tų kurie juos išrinko.

Istorija

KTU SS prezidentai

Aušrys Kriščiūnas (Tynta)(1993–1995 m.)

Kęstutis Lukoševičius (1995–1997 m.)

Svajūnas Jakutis (1997-1999 m.)

Laurynas Šeškevičius (1999-2000 m.)

Mantas Žvironas (2000-2002 m.)

KTU SA prezidentai

Povilas Petrauskas (2002-2004 m.)

Vilius Sekevičius (2004-2006 m.)

Jonas Genys (2006-2006 12)

Tomas Urbonas (l.e.p.) (2006 12-2007 m.)

Skirmantas Bajoras (2007-2009 m.)

Mindaugas Grajauskas (2009-2011 m.)

Justinas Staugaitis (2011-2013 m.)

Monika Simaškaitė (2013-2014 m.)

Mindaugas Valkavičius (2014-2016 m.)

Tautvydas Šimanauskas (2016-2017 m.)

Lukas Kijauskas (2017 m.- dabar)