LSS

Studentų sąjunga yra įkurta 1991 metais, yra nacionalinė, demokratinė, nepriklausoma ir nevyriausybinė organizacija, atstovaujanti Lietuvos studentų interesams, jungianti Lietuvos aukštųjų mokyklų Studentų savivaldas.

Vizija – atstovauti Lietuvos studentijai nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, vienijant ir stiprinant Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų savivaldas, kurti pilietišką ir sąmoningą visuomenę bei daryti įtaką jos raidai.

Organizacija užmezga ir stiprina kontaktus su sprendimus priimančiomis ir juos įgyvendinančiomis valdžios institucijomis, Lietuvos ir tarptautinėmis studentų, jaunimo ir moksleivių, bei kitomis organizacijomis, mokymo įstaigomis.

Studentų sąjunga kuria ir vykdo projektus, skirtus studentų akademinei bei socialinei padėčiai gerinti, organizuoja mokymus, rengia seminarus, forumus, teikia konsultacijas studentų savivaldų nariams.

Lietuvos studentų sąjunga yra aktyvi Europos studentų sąjungos (ESU), Šiaurės šalių studentų sąjungų bendradarbiavimo sutarties (Nordiskt Ordforande Mote – NOM), Žinių ekonomikos forumo (ŽEF) ir Baltijos šalių studentų sąjungų bendradarbiavimo sutarties (Baltic Organisational Meetings – BOM) narė. LSS bendradarbiauja su Švietimo ir mokslo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, šalies švietimo politiką formuojančiomis ir ją įgyvendinančiomis valdžios institucijomis bei kitomis šalyje veikiančiomis visuomeninėmis organizacijomis.

Lietuvos studentų sąjunga kasdien dirba tam, kad kiekvienas atmintų, jog išsilavinimas yra teisė, o ne privilegija!

Lietuvos studentų sąjungos būstinė:
A. Vivulskio g. 36, 2 a.,
LT-03114 Vilnius.

Kontaktiniai duomenys:
Tel.nr.: (5) 2685330
Faks.nr.: (5) 2611797

Tinklapis: www.lss.lt
El.p.: info@lss.lt