Studentiškų organizacijų rėmimo fondas

 

Kiekvienais finansiniais metais KTU skiria lėšų studentų organizacijoms remti. Lėšos gali būti skiriamos KTU studentų organizacijų, kurios veikia Kauno technologijos universitete ir vykdo kryptingą, atsakingą ir ilgalaikę veiklą, projektams paremti.

 

Studentų organizacijų finansavimo tikslas – užtikrinti studentiškų organizacijų kokybišką darbą, tarpusavio bendradarbiavimą bei žmogiškųjų išteklių potencialo plėtojimą, skatinti studentų organizacijų kultūrines, pilietines iniciatyvas, verslumą, stiprinti studentų organizacijų veiklą vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.

 

Lėšų, numatytų KTU studentų organizacijoms remti, skirstymo tvarką reglamentuoja Kauno technologijos universiteto studentų organizacijų rėmimo tvarkos aprašas.

 

Šiuo metu vyksta 2017 m. pavasario semestro projektų teikimas.

Užpildytas projektų paraiškos formas siųsti adresu: viktorija.baltrunaite@ktu.lt iki gegužės 31 d., 23 val. 59 min., laiško temoje nurodžius „PROJEKTAS“. Atspausdintas ir pasirašytas paraiškas atnešti į KTU Studentų departamentą (Studentų g. 50), 167 kab. iki birželio 1 d. 17 val.

Projektų svarstymo posėdyje bus svarstomi tik laiku atsiųsti ir atnešti, reikalavimus atitinkantys projektai.

Prioritetiniais projektais bus laikomi tik nauji projektai, kurie nebuvo vykdyti ar įgyvendinti.

Konsultuotis projekto rašymo metu galite su KTU SA Projektų ir tarptautinių ryšių koordinatore Indre Davainyte indre.davainyte@ktusa.lt, tel.: +370 653 72 510.

 

KTU studentų organizacijų rėmimo tvarkos aprašas

Projekto paraiškos forma

Projekto veiklos ataskaita

Projekto finansinė ataskaita

Sarašų šablonas

Nurašymo šablonas

Priedų šablonas