Seniūnams

Seniūnų pareigos:

  • Sukurti savo grupės naujienų grupę (google groups, live KTU) ir prijungti savo grupiokus.
  • Perduoti visą informaciją grupės studentams, kurią  suteikia studentų atstovybė, fakulteto administracija, dėstytojai, bei kiti informacijos šaltiniai.
  • Sudaryti atsikaitymų tvarkaraštį kiekvienam mėnesiui, bei egzaminų tvarkaraštį prieš sesiją.
  • Rinkti fakulteto studentų atstovybę – fakulteto Studentų Atstovybės pirmininką ir jo komandą.
  • Aktyviai bendradarbiauti su studentų atstovybe, pranešti apie kylančias problemas, teikti pasiūlymus, dalyvauti jų rengiamuose susitikimuose.
  • Bendadarbiauti su fakulteto administracija.

Seniūnų privilegijos:

  • Seniūnai patys pirmi gauna visą informaciją iš Studentų Atstovybės, fakulteto administracijos, dėstytojų, bei iš kitų šaltinių.
  • Seniūnams  rengiami seminarai, taip pat arbatėlės su fakulteto administracija, kitais seniūnais.