Stojantiesiems

Bendrasis priėmimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos įgaliotos institucijos – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) patvirtinta bendrojo priėmimo tvarka.

  • Išsami informacija apie Bendrojo priėmimo tvarkos aprašą, priėmimo procedūras ir terminus skelbiama LAMA BPO interneto tinklalapyje www.lamabpo.lt.
  • Prašymai priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registruojami nuo 2015-06-01 iki 2015-07-23 17 val.
  • Stojančiųjų į studijų programas, kuriose numatytas stojamasis egzaminas arba testas (jie laikomi birželio 19 – liepos 5 dienomis), prašymų priėmimas užbaigiamas anksčiau – iki egzamino pradžios likus ne mažiau kaip 24 val.
  • Stojamosios įmokos mokėti Bendrajame priėmime nereikia.
  • Bendrasis priėmimas vykdomas tiek į valstybės finansuojamas, tiek į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.
  • Studijų sutartys su pakviestaisiais pasirašomos po kiekvieno kvietimo studijuoti paskelbimo.

 Daugiau informacijos apie bakalauro studijas rasite čia:

Aktualijos stojantiesiems